Translate

torsdag 28 april 2016

Planteringstips


Planteringstips med rotbitar och sticklingar 

Hur man utökar sin odling med sticklingar och rotbitar sk rhizomer

Precis som andra växter erbjuder humleplantan fler sätt att ta material från moderplantan. 
------- för att börja en odling eller utöka sin odling med. Antingen kan rotbitar sk rhizomer tas från etablerade rotstockars utstickande rötter eller så använder man stjälksticklingar som skott. 

,,,,snittet på ett stjälkskott dvs en bit av humlens stjälk, görs direkt över ett bladpar. Nedanför bladen har man då en en lång stjälkbit. Den biten sticks ner i en kruka med lucker jord då att bara bladparet sticker upp. När stjälken utvecklat bra med rötter är den redo för att planteras ut i odlingen. Ett tips är att underlätta för stjälksticklingen att sätta kraft till att utveckla rötter genom att ta bort ett av de två bladen. Dvs sticklingen behöver bara ha ett blad kvar på stjälken. Den behöver jämn bevattning men absolut inte blöt o sur jord och kan gärna stå utomhus. Jag upplever att plantor som växer till sig inomhus stressas i vinden när de kommer ut. Det kan leda till att deras tillväxt hämmas. 

Det andra sättet att ta tillvara på tillväxtmaterial är att plantera rotbitar. Antingen man köper, gräver upp i egen eller andras odlingar så det rötter sk rhizomer som tas från äldre plantor som har utvecklat ett rikt rotsystem. Det går t o m att på fjolårsrankor som etablerats sig med ett kraftigt och utbrett rotsystem ta rotbitar tas från den nedre förtjockade delen. Min rekommendation är att rotbiten delas i bitar med 2 till 4 skott på varje bit. Storleken på rotbiten låter jag vara lite längre än ett finger på cirka 10 -12 cm och fingertjock på ungefär 2 cm. Om rotbiten har en fjolårsranka som man ser som en vissen rankbit på rhizomens topp skärs den bort. Snittet görs precis ovanför de översta knopparna för om den vissna rankbiten sitter kvar kan den leda ner vatten till rotbiten och ge röta.
För att ge rotbiten möjlighet att sätta kraft till att utveckla rötter kortas de tunna trädliknande rötterna till cirka 2 - 3 cm. Det ökar chansen betydligt att rotbiten får kraft att utveckla ett rotsystem rötter och att skotten växer upp till årets rankor. Mitt tips är att varje delad rhizom har minst två ögonknoppar. Det säkrar att ett av skotten utvecklas (även om det kan lyckats med bara en knopp på rotbiten). Skotten ser ut som vita knappnålshuvuden och en del har har när de kommit fram i ljuset blivit en ljusgrön stängel. Är stängeln för lång klarar de ibland inte en omplantering varför det är bra att det finns fler knoppar på rotbiten.

Även här gäller att min erfarenhet av drivhusdrivna plantor kan sluta växa, iallafall stanna upp i sin utveckling när de kommer ut i vinden, till skillnad mot de som från början stått på tillväxt ute. 


tisdag 26 april 2016

Efterlysning

Efterlysning!

Var är våren?

Att vara yrkesodlare av humle är en utmaning - där våren är både den bästa och värsta tiden!
För var är våren i år, efter att förra året se frostskadade skott vågar jag mig inte på att ta bort det skyddade täcket som las på inför vintern. Den erfarenheten visade återigen att humleplantor kräver att odlingsskötseln börjar i rätt tidpunkt. Inte för sent då de vuxit upp för långt och inte heller för tidigt då nattfrosten är förödande.

Igår möttes jag av frost på morgonen och idag är vindarna inte direkt vårljumma. Jag sänder därför en önskan om lagom med sol och lagom med regn men vet att be hjälper föga. Istället är det enda rätta att försöka göra saker vid rätt tidpunkt för makten ligger i vädergudarnas händer,,, vintertäcket får vara kvar lite till och måtte våren komma snart! 
Humle behöver omkring 4 månader för att utveckla sprängfyllda blommor
dvs kottar före höstens kallare nätter kommer.
 


Plantera plantan i marken

Planteringsgrop


........ för bästa resultat sätts rotbiten sk rhizombiten lodrätt i 25-30 cm djup grop ca 15 cm ner. 


Gropen fylls först med vatten och när vattnet sjunkit undan fylls botten med ca 5 cm näringsrik jord. Den cirka 10 cm långa sticklingen sätts intill väggen. Gropen fylls sedan med jord så att sticklingen täcks ca 5 m från jordytan. Att sticklingen sätts vid gropens vägg har två syften. Dels underlättar det för rötterna att få näring i den porösa jorden och därmed ökar chanserna till att plantan utvecklas kraftfullt. Dels för att några rötter tränger igenom den hårdare jorden som inte är grävd och ger ett stabilare jordfäste. Plantan behöver ett bra fäste när rankan växt till sig och vara förberedd på att hålla sig kvar när vinden greppar tag i bladgrönskan.

Oavsett vad som sägs och skrivs är min erfarenhet att en nyplanterad odling kan ge skörd första året. Trixet är att plantorna har ett utvecklat rotsystem. Att det tar två till tre år för nyplanterade plantor att ge sin första skörd anser jag beror på att det är först då det är en kvantitativ skörd att räkna med. Är man en storodlare kanske man inte bryr sig om att "springa efter" ett lägre utfall av kottar men för oss är än så länge varje kotte värd ”sin vikt i guld”. (Föregående år skördade vi omkring 80 kg färska kottar på en 1-årig odling med ca 200 plantor) 


Humle skörd 2015  kom över 70 intresserade åskådare 
Rankor fulla med mogna kottar på väg till magasinet för att skördas 

söndag 24 april 2016

Handeln säljer humleplantor

Okänd humlesort på Granngården
Bra pris på humle men vad är det för sort?

Okända/kända humlesorter

Tog en avstickare till Granngården och fann humleplantor. Riktigt roligt att det finns plantor att få tag i men,,,, ansvarige trädgårdspersonal visste inget om vilken sort det var.
Jo, på min fråga så visste hon att det gick att brygga öl på den!!!

Varifrån humlen kommer, vem som bryggt öl - mina frågor haglade men nej fick inga svar. På beskrivningen står att den får gulvita kottar med olika uppgifter om höjd på märkningen.
Är oerhört trist om handeln börjar sälja sk trädgårdshumle eller blomsterhumle som den också kan kallas och att den köps med förhoppning om att det ska gå att brygga gott öl.

Humle redskapHumleverktyg

På våren när flertalet arbetsmoment i humleodlingarna sköts manuellt, liggande på alla fyra använder jag ett par bra verktyg. Hackan och räfsan med tre fingrar är försedda med skaft vilket underlättar att kunna varva arbetsställningen.  Handverktygen används mestadels för beskärningen av humlens Senare vi nästa beskärningsarbete runt april-maj har plantorna vuxit upp och de kraftigaste ska ledas upp på klätteranordningen. Det är bra att ha med sig förvaringskärl för de övertaliga stjälkbitar som inte ska ledas upp utan regleras bort. De klara sig bra med att ställas i lite vatten alternativt stänkas med vatten. Helst ska de planteras samma dag för att inte börja sloka och stanna upp i sin växtutveckling. Vid tidsbrist kan de ställas på en sval plats som t ex en jordkällare men det är inte optimalt.rotstock. 
Vid sista regleringen har rankorna vuxit upp och reservrankorna skärs bort. De rankor som hunnit bli en halvmeter långa är oftast alltför sköra för omplantering utan är bättre att använda till sticklingar. varför antalet rankor regleras är att på en väletablerad planta kommer det massor av skott och redan efter ett par år kan de sätta upp emot 60-100 skott med massor av utlöpare och ett rikt förgrenat rotsystem. Att yrkesodla humle och arbeta med professionell humleodling innebär att humleplantor beskärs för att välja ut vilka och hur många som ska växa upp till årets rankor. Det är den största skillnaderna jämfört med ha humle i trädgården. Syftet med trädgårdshumle som för övrigt inte odlas med tanke på aromfyllda blommor är att få en vackert slingrande ”vägg” oftast mot en spaljé eller liknade stöd för att skapa ett insynsskydd med ett rikt grönskande bladverk. Förutsättningarna är inte desamma i en yrkesodling för växer det många rankor tillsammans med en tät bladgrönska hämmar de varandras utveckling. Stängs ljuset ute försämras utdelningen av kottar för dagsljuset är en av förutsättningarna för att kottarna ska utvecklas till vackert jämnstora och glänsande kottar istället för att bli små och mörka till färgen.
Hur många skott som sparas för att utvecklas till rankor och därmed leds upp avgörs till viss del av det odlingssystemet med dess uppbindningssystem man använder sig av. Störar som sitter med ett tätare avstånd på omkring 1,2 meter kan 2-4 rankor per stör vara ett riktmärke att leda upp. Står klättersystemet med glesare avstånd och t e x horisontella linor till störens toppdel kan 6-10 rankor sparas för upplindning förutsatt att plantan är etablerade med ett välutvecklat rotsystem som klarar näringstillförseln till flera rankor. 

Reglera och gallra humleplantor

Reglera & gallra humleplantor 


En väletablerad planta kan ge så mycket som 60-80 skott

Med siktet inställt på optimal humleskörd!

Det är en väsentlig skillnad att ha humle växande i trädgården jämfört med att odla humle professionellt. Att låta humle växa mot en spaljé vars syfte är ett vackert skydd mot insyn med tät grönska är inte särskilt arbetskrävande. Det är då man uttalar sig om att humle bara växer och sprider sig ohämmat. Däremot i en yrkesodling av humle kan man inte ha ett tätt bladverk som bjuder in ovälkomna "gäster". En  välkomnande fuktig, mörk och för ohyra, trivsamma miljön bjuder in till att man får dem bosätta sig. Inte heller ska humle sprida sig utanför jämna rader vilket försvårar för maskiner som då måste gira runt och inte erbjuder en effektiv körtid. 

Därför gallras humleskotten tidigt på vårsäsongen och senare regleras humlerankorna ytterligare när de vuxit upp. Den första gallringen görs på rotstockarnas utstickande delar som breder ut sig utanför plantraderna, omkring mars-april. Nästa tillfälle för att reglera plantorna med att se över vilka rankor som ska ledas upp sker under april-maj då skotten vuxit upp till ca 15-25 cm.
Till sist när rankorna har ringlat sig upp på klätterstödet görs en justering av de extra rankor som har sparats ifall en olycka skulle revidera antalet rankor på plantan.

Igår påbörjades trots kalla vindar och endast en svagt värmande vårsol arbetet med att se över första regleringen med siktet inställt på att se över plantornas utbredning. Riktmärket är att plantorna ska växa rakt i plantraden för att underlätta körning med maskiner i odlingarna. Det är väsentligt lättare när man inte behöver gira runt en planta som plötsligt växer utanför planteringsraden med risk för att maskinerna fastnar i utstickande växtdelar och kan riva upp stora delar av plantan. Med hjälp av en räfsa (se tidigare inlägg om arbetsredskap)lyftes vintertäckningen av och överallt kunde jag se sprängfyllda knopparna. Jag använder även en mjuk borste för att borsta bort jorden med för att få fram rotstocken med sin form och hur den är förgrenad med utstickande rhizomer och utlöpare. I regelringen blev det en del material som används till växtmaterial för nya plantor och en hel del kunde skjutas in i plantraden för att fortsätta växa i linje med de övriga. Mitt råd är att skära av rhizomer och utlöpare med ett klart snitt för att inte rötterna som ska vara kvar skadas. Rycks de av eller slarvas det med att ge ett jämnt knivsnitt lämnar det en öppen sårsida som riskerar att väta lättare tränger in i roten och får den att  ruttna. Många är oroliga för att ta bort eller skada skott som nyss kommit upp men på en etablerad plantas rotstock kommer, upp emot ett tiotal skott att växa fram senare under våren. Det gör att  det finns mer än nog att välja mellan vid nästa gallringstillfälle då skotten ska ledas upp till önskat antal rankor på klättersystemet. 


Humleredskap

Humlearbetsredskap

Humleskötsel och arbetsredskap 

På våren när flertalet arbetsmoment i humleodlingarna sköts manuellt, liggande på alla fyra, använder jag ett par oersättliga verktyg. jag får en del frågor om vad som behövs och det finns säkert flera tips på bra verktyg som jag gärna tar emot tips på. De jag använder är dels två verktyg på skaft vilket underlättar att arbetsställningen emellanåt varva och dels har jag några olika knivar. Redskapen på skaft är främst en smal hacka som jag har för att kupa upp jord med runt plantorna och dels har jag en räfsa med tre fingrar som jag använder för att lätta på vintertäcket med. 
Det värmande täcket läggs på under senhösten med överblivet material på gården. Det skiftar år från år men består av ensilage eller halm och ibland hö som är otjänligt för djuren. Under vintern packas täcket ihop av tyngden från snö och tidigt på våren när vårsolen börjar komma lättas på täcket för att solen ska komma åt. men för den skull tas inte täcket bort helt då risken för nattfrost fortfarande inte är över. I tidigare inlägg har jag beskrivit vad som händer med frostskadade skott. "Idag känns våren nära"

Min målsättning är att använda redskap som är lätta. Troligen skulle tyngre redskap på skaft vara effektivare men nackdelen är att jag då inte orkar lyfta dem lika många gånger. (För det är ett mastodont arbete när t ex vintertäckningen ska luckras upp tidigt på våren). 

Handverktygen används vid gallringsarbetet och senare även vid regleringen av antal blivande rankor. Beroende på vad som ska göras använder jag både en mattkniv och en sekatör. Kravet är att jag alltid ser till att de är nyslipade och vassa. Orsaken är att snittet ska vara jämnt och rakt för att förhindra att såriga snittytor leder ner röta till roten. Bland handverktygen har jag ett nyförvärv som jag fann förra året. Det är en fogkrats avsedd för att bekämpa mossa och ogräs med bland stenplattor och har vissas sig vara ett utmärkt verktyg som underlättar den manuella ogräsbekämpningen. Även om det mesta av ogräsbekämpningen huvudsakligen görs med vår anpassade maskin som vi byggt. 
Humle är inte "normal"Humleplantan är inte "normal"  

Efter bambu som är #1 är humle världens snabbast växande växt! och det går inte att jämföra humle med andra växter i trädgården. För humle är inte "normal" om man jämför med hur snabbt den växer och därför är det självklart att den behöver behöver mycket näring. Risken är att övergödslas humlen producerar den mer bladgrönska än utvecklar blommor dvs utvecklar kottar (som är anledningen till att man yrkesodlar humle). Knepet till ett bra skördeutfall med jämnstora och aromrika kottar är att gödsla och vattna i rätt mängd. Missar man, riskeras att humlen tar näringsämnena ur de nedre bladen och man ser humleplantans missnöje med att de nedre bladen gulnar och gör åtgärdar man inte kan man på hösten stå med små ynkliga kottar som inte är sprängfyllda med humlemjölet, Lupulin. 
men det är så fascinerande att uppleva allt som sker i humleodlingarna. Allt sker i en takt som är tio gånger snabbare än de flesta andra typiska växterna på vår gård. Den stora skillnaden är att humle är en tålig och tacksam växt som sällan är oförsonlig! 
Vår erfarenhet på marker med god grundgödslad jord vid planteringsåret är att det behövs 1-3 kg stallgödsel per år och planta. Stallgödsel är träck och urin uppblandat med stallboxarnas strömedel som halm och foderrester. Gödsling sker både på hösten som läggs ut före plantorna vintertäckes samt på våren när täcket lyfts bort. 

Cistern med gödselvatten
Dessutom ger vi en extra "sluring" inför växtsäsongens kraftiga tillväxt med lättillgänglig näring i form av flytande gödselvatten dvs gödsel från gårdens djur som häst och får som blandats ut med vatten.  Utifrån erfarenhet vet vi att olika humlesorter har skilda behov av näringsämnen som beror på på att den föredrar att växa i den jordart den vuxit i tidigare. Men som sagt, humle är uthållig och efter att den lagt kraften på att rota sig första året och sedan under 1-2 år streta på sätter den fart och ger maximalt utfall. Det betyder inte att man inte kan skörda redan etableringsåret. Hemligheten är att plantera plantor med ett välutvecklat rotsystem för att de ska genererar ett bra skördeutfall redan på en ettårig nyplantering. 

onsdag 20 april 2016

Plantera humle i humleodlingen

Rotbitar dvs rhizomer av humle ger nya plantor 

Plantera humle

Flera av de frågorna som kommer till mig handlar nu på våren om hur man planterar humle. I brist på tid, då jag är på väg ut i humleodlingarna gör jag det enkelt för mig och klipper helt enkelt in text från handboken jag skrivit: ,,,, 
" hur djupt rotbitarna ska sättas ner i jorden beror på de förutsättningar man har med maskiner eller med handkraft. Enligt gammal skrift förespråkas 60-80 meter vilket är mer än vad vi kunnat göra utan maskiners hjälp. Då vi grävt manuellt är varje planteringshål minst två spadtag djupa dvs runt 20-40 cm. Rotbiten sätts ner ca 15 cm ner lodrätt i gropen enligt praxis från gamla trädgårdsskrifter där det förespråkas att rötter planteras som de sedan växer. Men eftersom det är rhizombitar med skott som kommer utmed rotbiten klarar de av att planteras lodrätt. Fördelen med lodrätt är att skotten blir kraftigare jämfört med horisontell plantering som ger fler men svagare skott. Gropen fylls med vatten upp till kanten som får sjunka undan före botten fylls med ca 5 cm näringsrik jord. Den cirka 10 cm långa sticklingen sätts intill väggen så långt ner att den täcks med jord ca 5 cm från markytan. Att sätta sticklingen vid gropens vägg har två syften,,,,," 

Frostskador

Frostskadade humleskott är en sorglig syn 

Idag känns våren nära 

, , , och snart kan Vintertäckningen som las på i humle odlingarna i höstas (för att skydda humleplantorna inför de kalla nordliga vindarna) tas bort.

Kung Bore har äntligen släppt taget och risken för nattfrosten är mindre. På flera ställen har de första späda humleskotten försiktigt börjat titta fram i den värmande vårsolen. Under täcket av halmen är skotten fortfarande vita men så fort de nås av solljuset blir de först ljust röda och skiftar sedan till grönt. 

Tidigare år har jag i min iver lyft av vinterns värmande täcke för tidigt och för sent upptäckt att frostnätterna inte varit över. Kylan har krupit ner under -5 och "nypt" de små skotten som senare visar sitt missnöje!
För tyvärr kommer inte frostskadade skott att blomma dvs producera några kottar. Utan de blivande rankorna har när de vuxit upp en bit, fått blad som gulnat, bladen i skottets topp har rullat ihop sig och sedan fortsätter misären med bruna blad och till sist har hela toppen skrumpnat ihop. 

Därför, i år har vi väntat med att ta bort vintertäckningen.

tisdag 19 april 2016

Tålamod

Tålamod - ser att det redan kommer in besökare, så kul!
,,, snart har bloggen kommit igång och veckorapporter från odlingen kommer uppdateras men viss ovana vid tekniken gör att det inte riktigt har kommit igång.

söndag 17 april 2016

Humle - en bristvara

Humle en bristvara varför ölpriser väntas stiga


Inte bara i Sverige är humle en efterfrågad bristvara och
, , , ett högre pris på humle kan uppmuntra fler humleodlare. En dröm jag har som förste yrkesodlaren i Sverige. Tänk att få "humlekollegor" att diskutera och utbyta erfarenheter med. Därför satsar jag mycket av min tid för att nå ett humlerike och ser det som min vision av mitt himmelrike!


För det är ingen tvekan på att svenskodlad kvalitetshumle behövs i Sverige!!! och att vi måste bli fler yrkesodlare av humle som kan leverera till våra mikrobryggerier

En orsak till att efterfrågan är så mycket större än tillgången beror på vädret. Som många kommer ihåg bjöd förra året växtsäsong på ett uselt odlarår. Inte bara ett dåligt humleväder utan för många grödor. I Sverige hade vi riklig nederbörd medan det i på många håll i Europa var ovanligt torrt. I en artikel i SkyNews nämns storproducenter som USA och Tyskland (som båda står för 1/3 av världsproduktionen) att torkan drabbade Tyskland som minskade sitt skördeutfall med 27 procent.

Craft Beer Prices Up After Poor Hop Harvest skriver  Skynews och menar att främst är det mikrobryggerierna som drabbas av en minskad tillgång på humle. För vissa humlesorter har priset ökat med 50% medan försäljningspriset för andra sorter ökat upp till 5 gånger.
Det i sin tur gör att ölkonsumenter av främst hantverksmässig öl kan komma få betala ett högre pris för viss ölsorter. Speciellt för varianter av India Pale Ale kan ett högre pris förväntas då det kan gå åt upp till sex gånger mer humle i öltillverkningen jämfört med andra sorter.


Humle en bristvara varför ölpriset förväntas stiga 

Humleskötsel


Humle blomma dvs kotte söker sig upp mot solen  

Att vara humleodlare är en utmaning där våren är den bästa och värsta tiden!

Humleplantorna kräver att odlingsskötseln börjar på rätt tidpunkt inte för sent då de vuxit upp för långt och inte heller för tidigt då nattfrosten är förödande.

Idag återigen kallt, regnigt och nattfrost, önskar lagom med sol och lagom med regn men att be hjälper föga. Istället är det enda rätta att försöka göra saker vid rätt tidpunkt för makten ligger i vädergudarnas händer,,, måtte våren komma snart så vi till hösten får se sidenglänsande vackra humlekottar!