Translate

söndag 24 april 2016

Reglera och gallra humleplantor

Reglera & gallra humleplantor 


En väletablerad planta kan ge så mycket som 60-80 skott

Med siktet inställt på optimal humleskörd!

Det är en väsentlig skillnad att ha humle växande i trädgården jämfört med att odla humle professionellt. Att låta humle växa mot en spaljé vars syfte är ett vackert skydd mot insyn med tät grönska är inte särskilt arbetskrävande. Det är då man uttalar sig om att humle bara växer och sprider sig ohämmat. Däremot i en yrkesodling av humle kan man inte ha ett tätt bladverk som bjuder in ovälkomna "gäster". En  välkomnande fuktig, mörk och för ohyra, trivsamma miljön bjuder in till att man får dem bosätta sig. Inte heller ska humle sprida sig utanför jämna rader vilket försvårar för maskiner som då måste gira runt och inte erbjuder en effektiv körtid. 

Därför gallras humleskotten tidigt på vårsäsongen och senare regleras humlerankorna ytterligare när de vuxit upp. Den första gallringen görs på rotstockarnas utstickande delar som breder ut sig utanför plantraderna, omkring mars-april. Nästa tillfälle för att reglera plantorna med att se över vilka rankor som ska ledas upp sker under april-maj då skotten vuxit upp till ca 15-25 cm.
Till sist när rankorna har ringlat sig upp på klätterstödet görs en justering av de extra rankor som har sparats ifall en olycka skulle revidera antalet rankor på plantan.

Igår påbörjades trots kalla vindar och endast en svagt värmande vårsol arbetet med att se över första regleringen med siktet inställt på att se över plantornas utbredning. Riktmärket är att plantorna ska växa rakt i plantraden för att underlätta körning med maskiner i odlingarna. Det är väsentligt lättare när man inte behöver gira runt en planta som plötsligt växer utanför planteringsraden med risk för att maskinerna fastnar i utstickande växtdelar och kan riva upp stora delar av plantan. Med hjälp av en räfsa (se tidigare inlägg om arbetsredskap)lyftes vintertäckningen av och överallt kunde jag se sprängfyllda knopparna. Jag använder även en mjuk borste för att borsta bort jorden med för att få fram rotstocken med sin form och hur den är förgrenad med utstickande rhizomer och utlöpare. I regelringen blev det en del material som används till växtmaterial för nya plantor och en hel del kunde skjutas in i plantraden för att fortsätta växa i linje med de övriga. Mitt råd är att skära av rhizomer och utlöpare med ett klart snitt för att inte rötterna som ska vara kvar skadas. Rycks de av eller slarvas det med att ge ett jämnt knivsnitt lämnar det en öppen sårsida som riskerar att väta lättare tränger in i roten och får den att  ruttna. Många är oroliga för att ta bort eller skada skott som nyss kommit upp men på en etablerad plantas rotstock kommer, upp emot ett tiotal skott att växa fram senare under våren. Det gör att  det finns mer än nog att välja mellan vid nästa gallringstillfälle då skotten ska ledas upp till önskat antal rankor på klättersystemet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar