Translate

söndag 24 april 2016

Humle är inte "normal"Humleplantan är inte "normal"  

Efter bambu som är #1 är humle världens snabbast växande växt! och det går inte att jämföra humle med andra växter i trädgården. För humle är inte "normal" om man jämför med hur snabbt den växer och därför är det självklart att den behöver behöver mycket näring. Risken är att övergödslas humlen producerar den mer bladgrönska än utvecklar blommor dvs utvecklar kottar (som är anledningen till att man yrkesodlar humle). Knepet till ett bra skördeutfall med jämnstora och aromrika kottar är att gödsla och vattna i rätt mängd. Missar man, riskeras att humlen tar näringsämnena ur de nedre bladen och man ser humleplantans missnöje med att de nedre bladen gulnar och gör åtgärdar man inte kan man på hösten stå med små ynkliga kottar som inte är sprängfyllda med humlemjölet, Lupulin. 
men det är så fascinerande att uppleva allt som sker i humleodlingarna. Allt sker i en takt som är tio gånger snabbare än de flesta andra typiska växterna på vår gård. Den stora skillnaden är att humle är en tålig och tacksam växt som sällan är oförsonlig! 
Vår erfarenhet på marker med god grundgödslad jord vid planteringsåret är att det behövs 1-3 kg stallgödsel per år och planta. Stallgödsel är träck och urin uppblandat med stallboxarnas strömedel som halm och foderrester. Gödsling sker både på hösten som läggs ut före plantorna vintertäckes samt på våren när täcket lyfts bort. 

Cistern med gödselvatten
Dessutom ger vi en extra "sluring" inför växtsäsongens kraftiga tillväxt med lättillgänglig näring i form av flytande gödselvatten dvs gödsel från gårdens djur som häst och får som blandats ut med vatten.  Utifrån erfarenhet vet vi att olika humlesorter har skilda behov av näringsämnen som beror på på att den föredrar att växa i den jordart den vuxit i tidigare. Men som sagt, humle är uthållig och efter att den lagt kraften på att rota sig första året och sedan under 1-2 år streta på sätter den fart och ger maximalt utfall. Det betyder inte att man inte kan skörda redan etableringsåret. Hemligheten är att plantera plantor med ett välutvecklat rotsystem för att de ska genererar ett bra skördeutfall redan på en ettårig nyplantering. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar