Translate

söndag 24 april 2016

Humle redskapHumleverktyg

På våren när flertalet arbetsmoment i humleodlingarna sköts manuellt, liggande på alla fyra använder jag ett par bra verktyg. Hackan och räfsan med tre fingrar är försedda med skaft vilket underlättar att kunna varva arbetsställningen.  Handverktygen används mestadels för beskärningen av humlens Senare vi nästa beskärningsarbete runt april-maj har plantorna vuxit upp och de kraftigaste ska ledas upp på klätteranordningen. Det är bra att ha med sig förvaringskärl för de övertaliga stjälkbitar som inte ska ledas upp utan regleras bort. De klara sig bra med att ställas i lite vatten alternativt stänkas med vatten. Helst ska de planteras samma dag för att inte börja sloka och stanna upp i sin växtutveckling. Vid tidsbrist kan de ställas på en sval plats som t ex en jordkällare men det är inte optimalt.rotstock. 
Vid sista regleringen har rankorna vuxit upp och reservrankorna skärs bort. De rankor som hunnit bli en halvmeter långa är oftast alltför sköra för omplantering utan är bättre att använda till sticklingar. varför antalet rankor regleras är att på en väletablerad planta kommer det massor av skott och redan efter ett par år kan de sätta upp emot 60-100 skott med massor av utlöpare och ett rikt förgrenat rotsystem. Att yrkesodla humle och arbeta med professionell humleodling innebär att humleplantor beskärs för att välja ut vilka och hur många som ska växa upp till årets rankor. Det är den största skillnaderna jämfört med ha humle i trädgården. Syftet med trädgårdshumle som för övrigt inte odlas med tanke på aromfyllda blommor är att få en vackert slingrande ”vägg” oftast mot en spaljé eller liknade stöd för att skapa ett insynsskydd med ett rikt grönskande bladverk. Förutsättningarna är inte desamma i en yrkesodling för växer det många rankor tillsammans med en tät bladgrönska hämmar de varandras utveckling. Stängs ljuset ute försämras utdelningen av kottar för dagsljuset är en av förutsättningarna för att kottarna ska utvecklas till vackert jämnstora och glänsande kottar istället för att bli små och mörka till färgen.
Hur många skott som sparas för att utvecklas till rankor och därmed leds upp avgörs till viss del av det odlingssystemet med dess uppbindningssystem man använder sig av. Störar som sitter med ett tätare avstånd på omkring 1,2 meter kan 2-4 rankor per stör vara ett riktmärke att leda upp. Står klättersystemet med glesare avstånd och t e x horisontella linor till störens toppdel kan 6-10 rankor sparas för upplindning förutsatt att plantan är etablerade med ett välutvecklat rotsystem som klarar näringstillförseln till flera rankor. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar